You are currently viewing CODAB och Logos i Sverige fusioneras

CODAB och Logos i Sverige fusioneras

Det är med stor glädje vi kan meddela att CODAB AB kommer att fusioneras med Logos AB. Fusionen kommer att träda i kraft 1 januari 2024 och det nya bolagsnamnet blir Logos Payment Solutions AB, där organisationsnumret från CODAB AB bibehålls.

Syftet med fusionen är att etablera ett svenskt kompetenscenter för självbetjänta betallösningar inom mobilitet till bland annat drivmedelsanläggningar, elladdning, biltvätt, parkering och automated retail – med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Samtidigt säkrar det att vi i Sverige möter marknaden som ett företag, där alla kompetenser är samlade. Sverige är Nordens största marknad och därför är det naturligt för Logos att skapa en motsvarande stark verksamhet också här.

CODAB har sedan juni 2021 varit en del av Logos-familjen som har etablerat sig som en mycket stabil aktör inom betalningslösningar, och genom fusionen i Sverige blir vi ännu bättre rustade för den framtida utvecklingen inom självbetjänta betallösningar. CODABs och Logos utbud av produkter och tjänster kommer att fortsätta som idag med produktutveckling, produktion och support  i Malmö, Falkenberg och Göteborg. Planen är att löpande stärka dessa aktiviteter, speciellt inom utveckling så att det garanteras att produkter och lösningar kan utvecklas och anpassas nära kunder och den lokala marknaden.

Vi är i gång med att söka efter en ny VD, som kan leda det fusionerade bolaget mot nya mål.

Fram till dess kommer Christian Lester vara tillförordnad VD för CODAB AB medan Johan Lundquist tar ansvaret för den dagliga driften jämte hans roll som Sälj- och Marknadschef. Henrik Strokirk, som idag är VD på Logos AB, kommer efter fusionen att frångå sin roll som VD och övergå till en ny roll som Affärsutvecklingschef i Logos-koncernen. Christian Delfin som det senaste året varit VD för CODAB AB har efter ett ömsesidigt beslut lämnat bolaget.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete och att få presentera de många nya möjligheter vi framöver kommer att kunna erbjuda. Vid eventuella frågor är vi naturligtvis tillgängliga, och ni kan kontakta Johan Lundquist eller Christian Lester.

Med vänliga hälsningar

Casper Bøyesen-Laugen, CEO Logos Payment Solutions A/S
Lars Clausen, Styrelseordförande CODAB AB