You are currently viewing Codab AB blir en del av Logos Payment Solutions

Codab AB blir en del av Logos Payment Solutions

 

Logos Payment Solutions A/S har köpt 100 % av aktierna i Codab AB och Codab har därför blivit en del av Logos. Förvärvet görs därför i syfte att stärka företagens relation, bland annat till marknadspositionen i de nordiska länderna, den framtida utvecklingen inom betalningslösningar och inte minst den vidare internationalisering som båda företagen står inför.

Christian Lester, VD Codab säger: “Codab har blivit en del av en familj som har etablerat sig stabilt inom betalningslösningar och tillsammans står vi inför en mycket intressant framtid med många synergier och utvecklingsmöjligheter”.

Codab och Logos kompletterar varandra inom många viktiga områden, inklusive:

  • Codab och Logos verkar båda i en bransch som delvis präglas av den snabba utveckling som sker både när det gäller självbetjänings- och betalningslösningar. Tillsammans får vi en starkare plattform och en mer robust organisation att bygga framtiden på.
  • Codab och Logos betalningslösningar för t.ex. drivmedelsanläggningar (både bensin/diesel och elektrisk laddning) och biltvätt kompletterar varandra inom många områden och därför får man ett starkare produktprogram totalt sett.
  • Båda parter kommer att utvecklas internationellt och tillsammans är vi också bättre rustade att uppfylla övriga möjligheter vi har, särskilt på de europeiska marknaderna, inom bl.a. betalningslösningar, forecourt control och gasdispensrar.
  • Både Codab och Logos kännetecknas av samma kultur med starkt fokus på innovativa lösningar.

Niels Bengtsson, avgående styrelseordförande och delägare i Codab, fortsätter:”Det betyder mycket för mig att Codab blir en del av ett så spännande företag med en enorm potential framför sig. Att förvärvet samtidigt förenar framgångsrika och tidigare kollegor i en stark högsta ledning är en extra bonus – cirkeln är sluten.”

Codab fortsätter som ett oberoende företag och fortsätter med sina egna produkter som idag, men kommer att etablera ett nära samarbete med Logos i förhållande till de många synergierna.

”Codab är på många sätt den perfekta matchningen för oss, inte minst kulturellt, och jag ser verkligen fram emot att fortsätta en otroligt spännande resa tillsammans, där vi bygger en internationell strategi på en stark nordisk hemmamarknad” säger Lars Clausen, Logos A/S VD

Codab AB och Logos svenska dotterbolag Logos Payment Solutions AB fortsätter som oberoende företag efter förvärvet, men kommer från dag 1 att etablera ett nära samarbete både när det gäller produkter och marknadsaktiviteter.

Lars Clausen tillträder som styrelseordförande i Codab AB och Niels Bengtsson kommer under en period att fortsätta i Codabs styrelse och vara tillgänglig för Codab och Logos och arbeta med uppgifter i samband med integrationen och internationaliseringen av företagen.