Produkter – Station management software

Business analytics för kommersiella stationer

TapNet Analytics gör det lättare att fatta framgångsrika beslut.

Här presenteras data från dina stationer visuellt och översiktligt.

Insikter för bättre beslut

En visuell rapportmotor för drivmedelsanläggningar

TapNet Analytics är en tilläggsmodul för dig som snabbt och enkelt vill analysera din försäljning eller mängden tekniska problem för att kunna fatta bättre beslut om leveranser, investeringar, geografisk placering av stationer, marknadsföring och öppettider. The standard reports provided in TapNet Analytics cover the needs of most fuel retailers, but there is also a possibility to add custom reports.

The standard reports provided in TapNet Analytics cover the needs of most fuel retailers, but there is also a possibility to add custom reports.

Optimera dina leveranser

TapNet Analytics gör det enkelt att förutsäga när nästa bränsleleverans behövs och vid vilka tider tankbilen stör kunderna så lite som möjligt. I försäljningsrapporterna ser du snabbt hur mycket av varje bränsleslag som säljs under en vanlig vecka och om det finns variationer i samband med semestrar och högtider att ta hänsyn till.

Hitta och vårda dina bästa kunder

Glöm den krångliga omvägen runt kundreskontran för att få fram information om försäljning per kund I TapNet Analytics får du en översiktlig sammanfattning som gör det enkelt att avgöra vilka som är dina viktigaste och bästa kunder. Självklart får du också information som visar ifall deras köp minskar eller ökar jämfört med tidigare tidsperiod.

Upptäck förändrade konsumtionsmönster

De förändringar som är svårast att upptäcka är de som sker gradvis, men med TapNet Analytics får du snabbt en visuell överblick och kan jämföra populariteten hos olika drivmedel och betalningsformer över tid. Med en enkel filtrering får du fram samma information, uppdelat på olika kundgrupper.

Utvärdera dina kommersiella samarbeten

När du använder TapNet för att skapa samarbeten med andra stationsnätverk fungerar dina kunders kundkort även hos dina partners och tvärt om. I TapNet Analytics får du snabbt en tydlig bild av vilka samarbeten som genererar mest värde för dig och dina kunder.

Rätt teknikinvesteringar i rätt tid

I TapNet Analytics ser du enkelt hur hög tillgänglighet, det vill säga felfri funktion, du har på olika stationer och om det är någon del av din utrustning som oftare krånglar. Standardrapporterna ger god möjlighet att filtrera och analysera så att du ser vilka felkällor som är viktigast att åtgärda, antingen genom underhåll eller genom att ersätta utrustning som är allt för servicekrävande. Alla händelser och larm loggas för att ge komplett statistik över omfattning och frekvens för olika fel, stationer och typ av utrustning.

"Sättet som vi samarbetar på med Logos för att ta fram nya produkter och koncept är fantastiskt!”

Fredrik Landegren, VD på TRB Sverige AB

white_drop_3058950

Redo för snabbare insikter?

Kontakta oss så visar vi hur TapNet Analytics omvandlar dina data till insikter som hjälper dig fatta bättre beslut snabbare.

Relaterade produkter och lösningar

TapNet för interna stationer

TapNet är ett kraftfullt, användarvänligt system som låter dig administrera, övervaka och analysera det som händer på dina stationer.

TapNet för kommersiella stationer

Optimera drift, underhåll och administrationen av ditt stationsnätverk med TapNet. Du får full kontroll, online.

Mobilapp Tapnet Tanka

Smart mobilapp för betalning av drivmedel eller laddning. Inbyggd karta och integrerad navigering. Anpassas grafiskt för att upplevas som din egen app!