Produkter – Utrustning för drivmedelsstationer

Station-to-go

Kontakta oss när du behöver en komplett drivmedelsanläggning som kan placeras där du behöver den. Vårt koncept Station-to-Go är det enklaste sättet att sätta upp en tankstation.

Nyckelfärdiga containerstationer

Komplett drivmedelsanläggning på enklaste sätt

Station-to-Go kräver ingen rördragning och minimalt med markarbeten. Konceptet fungerar lika bra för kommersiella stationer som för interna tankstationer. Stationen levereras komplett med cistern, pumpar och terminal.

Konfigurera fritt efter behov

Du väljer själv vilken terminal och vilken eller vilka pumpar du vill ha och hur dessa ska vara utrustade. Cisternen kan levereras dubbelmantlad och delas in i flera fack om du behöver erbjuda fler än en bränslekvalitet. Nivåmätning och läckageövervakning finns som tillval.

AdBlue kan fyllas antingen i ett eget fack i huvudcisternen, eller i en separat tank. I båda fallen kan AdBlue-pumpen kontrolleras från samma terminal som bränslepumpen.

Profilera din station

Vill du profilera din station eller kunna sälja reklamplatser väljer du en Station-to-Go med väggar och tak runt cisternen. Vill du istället ha en funktionell lösning där ni kan tanka era egna fordon levererar vi med synlig tank.

Produktblad

Ladda ned mer information:

Fördelar med Station-to-Go

  • Nyckelfärdig lösning
  • Snabb leverans
  • Kostnadseffektivt
  • Minimalt med markarbeten
  • Förenklat tillståndsförfarande
  • Kan omlokaliseras vid behov

”Riktigt bra utrustning som fungerar väl och som håller väldigt länge”

Fredrik Landegren, VD på TRB Sverige AB

white_drop_3058950

Tankstation snabbt och enkelt?

Det behöver inte vara krångligt och långsamt att sätta upp en ny station. Kontakta oss när du vill ha en enkel lösning.

Relaterade produkter och lösningar

Administration och uppföljning

TapNet är ett kraftfullt, användarvänligt system som låter dig administrera, övervaka och analysera det som händer på dina stationer.

Dieselpumpar för nordisk vinter

Många fordon går fortfarande på diesel och kommer så göra under lång tid framöver. CODABs dieselpumpar är robusta och alla komponenter är utvalda för att fungera bra även i nordiskt vinterklimat.

Terminaler för interna drivmedelsstationer

Det ska vara enkelt att göra rätt när man tankar företagets fordon. Våra terminaler är lätta att använda och ni kan själv välja hur ni vill verifiera vem som ska ha tillgång till tankning och laddning.

Betalterminaler

Med en terminal från Logos kan du erbjuda både traditionella och moderna betalningsmetoder för tankning och laddning på dina stationer. Kunderna kan själva välja hur de vill betala. Priser och rabatter sätter du enkelt via webben.